Sinaxar 28 Mai

 

În această lună, în ziua a douăzeci și opta pomenirea sfântului sfințitulul mucenic Eutihie, episcopul cel din Melitina.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Nichita (Niceta) Mărturisitorul, episcopul Calcedonului (sec. IX).

Nichita - NicetasAcest preacuvios Nichita, din pruncie iubind pe Hristos, s-a lepădat de lume și de toate cele ce sunt în lume, și făcea plăcere lui Dumnezeu prin viețuirea îmbunătățită cu fapte. De aceea a fost ridicat în scaunul arhieriei Calcedonului, pe care, stând ca o făclie în sfeșnic, strălucea lumii și înfrumuseța Biserica lui Hristos. Și era foarte milostiv către săraci, hrănind pe cei flămânzi, îmbrăcând pe cei goi și pe cei străini primindu-i; și era tată sărmanilor și apărător văduvelor și mingâietor pentru cei scârbiți. Și fiind atunci luptă împotriva icoanelor sub împăratul Leon Armeanul s-a arătat fidel mărturisitor al lui Hristos, pentru că mult s-a luptat împotriva păgânătății, mustrând și lepădând cele neortodoxe, învățând și îndemnând pe toți cu bună-cinste a se închina icoanei lui Hristos și a preacuratei dumnezeieștii Maicii Sale și ale tuturor sfintilor. Și multe a pătimit de la acel rău-credinciosul împărat și de la cei de un cuget cu dânsul: izgoniri, batjocuri și chinuri, pentru dreapta credință; și după mulți ani și după multe trudiri mucenicești, după ce cu săvârșită plăcere dumnezeiască s-a mutat din acestea de aici, l-a preamărit pe el Dumnezeu în ceruri, înaintea îngerilor Săi, și pe pământ înaintea oamenilor. Pentru că prin cinstitele lui moaște se făceau minuni, și se dădea tămăduiri tuturor bolilor, pentru ca să fie Dumnezeu preaslăvit prin el, Care este preamărit întru sfinții Săi.

Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Eliconida.

Această sfintă a trăit pe vremea împăraților Gordian și Filip, și era din cetatea Vitaliei. Și a fost prinsă și adusă la Perinie, ducele Corintului, și neplecându-se a jertfi idolilor, ci mărturisind pe Hristos Dumnezeu adevărat, a fost supusă la felurite și grele chinuri; dar scăpând din acestea a mers la capiștea idolilor și prin rugăciune a surpat la pământ idolul zeiței Atena, a lui Die și a lui Asclipie.

După acestea luând stăpânIrea de la Perinie Iustin antipatul, a fost adusă mucenița și la acesta, și neplecându-se a aduce jertfe idolilor, a fost supusă și de acesta la grele chinuri, din care cu ajutorul Celui de sus, scăpând nevătămată a primit mucenița moartea prin tăierea capului și așa purtătoare de cunună s-a suit la ceruri.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Crescent, Pavel și Dioscorid.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, care cu pace s-a săvârșit.

 

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Textul este preluat de pe site-ul Calendar Ortodox

Recomandari ortodoxe:
Resurse ortodoxe - www.resurse-ortodoxe.ro
Noutati ortodoxe - www.noutati-ortodoxe.ro