Icoana Maicii Domnului Sfătuitoarea din Tikhvin-Rusia

Title: Icoana Maicii Domnului Sfătuitoarea din Tikhvin-Rusia

Icoana Maicii Domnului „ Sfătuitoarea ” este numită astfel deoarece Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Sfântul Ierarh Nicolae sunt reprezentați sfătuindu-l pe paraclisierul Gheorghe al bisericii din Tikhvin Rusia. Acest eveniment a avut loc la scurt timp după apariția icoanei Maicii Domnului din Tikhvin, în 1383, când însăși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a poruncit paraclisierului Gheorghe să înlocuiască crucea de metal de pe biserica nou construită în cinstea ei, cu una din lemn . Pe locul acestei viziuni a fost construit un paraclis în cinstea Sfântului Nicolae , făcătorul de minuni iar În anul 1515 a fost construită o biserică de lemn și s-a fondat o mănăstire în cinstea acestei sfinte icoane . Paraclisierul bisericii celei din nou zidită din Tikhvin, cu numele Gheorghe era un bărbat cu viaţă curată, cucernic şi plăcut lui Dumnezeu . Acela, împlinindu-şi datoria după porunca primită venea la biserică în ziua dinaintea Praznicului Adormirii Maicii Domnului. El fiind inca departe de biserică a simţit un miros plăcut, de tămâie şi aromate mirositoare. Pe când Gheorghe mergea şi cugeta în sine de unde ar putea să vină, în acea pustie, o mireasmă atât de plăcută, deodată a văzut-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu stând pe o ramură de brad şi strălucind cu lumină negrăită, ţinând în mâna dreaptă un toiag roşu, în care părea că se sprijină . Înaintea ei se afla un bărbat luminos, îmbrăcat în haine arhiereşti, împodobit cu cărunteţe, care după chip semăna cuSfântul Ierarh Nicolae . Văzând paraclisierul acea minunată arătare, a fost cuprins de frică şi spaimă şi a căzut la pământ. Arhiereul cel ce stătea înaintea Născătoarei de Dumnezeu , apropiindu-se de el , l-a atins și i-a zis : „Scoală-te, nu te teme! ” Iar el, cu cutremur şi cu spaimă, s-a ridicat în genunchi. Atunci Preacurata Fecioară ce şedea pe ramură , i-a zis : „Omule, ducându-te la biserică, să spui Preoţilor şi oamenilor să nu pună crucea de fier, pe care vor s-o pună pe biserica mea, ci să pună o cruce de lemn deoarece Fiul meu și Dumnezeu a fost răstignit pe o cruce de lemn, nu pe una de fier” Paraclisierul, luând puţină îndrăzneală, a zis, cu frică : „Doamnă şi Stăpâna mea, nu mă vor crede pe mine . ” La aceasta, arhiereul i-a răspuns : „Când nu te vor crede, atunci va fi un semn de încredinţare!” După cuvântul acesta, Preacurata Fecioară și arhiereul s-au făcut nevăzuţi. Atunci paraclisierul a înţeles că arătarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este adevărată. Îngenunchind încă o dată în locul acela, a înălţat rugăcini de mulţumire lui Dumnezeu, pentru că s-a învrednicit de acea vedere preaslăvită . Mergând la biserică , a spus preoţilor şi oamenilor cele pe care le-a văzut şi auzit; dar aceia nu l-au crezut, ci au poruncit lucrătorilor să pună pe biserică crucea de fier. Când unul dintre acei lucrători a luat crucea de fier şi s-a urcat cu ea pe biserică s-a pornit un vânt tare, iar pe omul cu crucea de fier, apucându-l cineva nevăzut, ca şi cu mâinile, l-a pus pe pământ nevătămat, ca şi cum s-ar fi coborât singur cu picioarele lui. Atunci preoţii şi oamenii, văzând acea minune, s-au cutremurat şi au crezut cuvintele paraclisierului, preamărind pe Dumnezeu şi pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, şi au fericit pe marele făcător de minuni Nicolae. Apoi, îndată făcând o cruce de lemn , au pus-o pe biserică şi au prăznuit cu bucurie ziua sfinţirii bisericii si Praznicul Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. După sfinţirea bisericii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu din Tikhvin, tot poporul s-a dus acolo unde plăcutul lui Dumnezeu, paraclisierul Gheorghe, a văzut pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pe făcătorul de minuni Nicolae şi rugându-se au zidit o casă de rugăciuni în numele Sfântului Nicolae făcătorul de minuni; iar din ramura aceea pe care a stat Preasfânta Născătoare de Dumnezeu au făcut o Cruce şi au pus-o în casa de rugăciuni, pentru închinare poporului cel binecredincios ce venea acolo . Toate acestea s-au făcut pentru neuitata pomenire a arătarii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi a Sfantului Nicolae. În Icoana Sfatuitoarea, Maica Domnului este reprezentata apare așezată pe un copac acoperit cu frunze sau flori, avand un toiag în mâna dreaptă. În dreapta Maicii Domnului apare Sfântul Nicolae și paraclidierul Gheorghe îngenuncheat. Deasupra, în segmentul cerului, este reprezentat Mântuitorul Iisus Hristos binecuvântând cu ambele mâini. Fundalul este plin de copaci, dealuri sau un zid, evocând asocieri cu Ierusalimul, uneori în depărtare fiind reprezentată Biserică din lemn din Tikhvin cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Bastonul in care se sprijina Maica Domnului este un semn al puterii regale dar și al puterii divine si de regaseste in reprezentarile iconografice din secolele V - IX. Imaginile frecvente ale Maicii Domnului împreună cu Sf. Nicolae dîn arta antică rusă reflectă mărturia textului grecesc antic din epoca macedoneană că Sfântul Nicolae o urmeaza pe Maica Domnului în ierarhia cerească.

Category: Video

Added: Nov 17, 2023

Vizualizari: 321

Maica Domnului
Maica Domnului
Ne găsiți pe:
Sfinții zilei
Căutare