Pr. Adrian DINU - Maica Domnului in teologia Sfintilor Parinti

Title: Pr. Adrian DINU - Maica Domnului in teologia Sfintilor Parinti

PARTEA I: ÎNVĂTATURĂ DESPRE MAICA DOMNULUI ÎN LITERATURA PATRISTICĂ DIN PRIMELE TREI SECOLE Părinţii Apostolici Sfântul Ignatie Teoforul. Simbolurile de credinţă Apologeţii Apologeţi de limbă greacă: Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful; Meliton al Sardelor; Aristide Apologeţii de limbă latină: Tertulian Polemiştii Sfântul Irineu de Lyon Sfântul Ipolit Scriitori alexandrini Clement Alexandrinul Origen "Protoevanghelia lui Iacob" PARTEA a II-a: "THEOTOKOS" ÎN SCRIERILE SFINŢILOR PĂRINŢI DIN SECOLELE IV-V Scriitori din Egipt Sfântul Atanasie cel Mare Didim cel Orb Sfântul Chirii al Alexandriei Scriitori din Palestina şi Cipru Sfântul Chirii al Ierusalimului Sfântul Epifaniu Scriitori capadocieni Sfântul Vasile cel Mare Sfântul Grigorie de Nyssa Sfântul Grigorie de Nazianz Amfilohie de Iconiu Teodot de Ancyra Proclu de Constantinopol Scriitori antiohieni şi sirieni Sfântul Ioan Gură de Aur Sfântul Efrem Sirul Scriitori de limbă latină Sfântul Ilarie de Pictavium Sfântul Ambrozie Fericitul Ieronim Fericitul Augustin Petru Hrisologul Leon cel Mare Sinodul de la Efes din 431 PARTEA a lll-a: MAICA DOMNULUI ÎN LITERATURA PATRISTICA DIN SECOLELE VI-VIII Scriitori de limbă greacă Sfântul Gherman al Constantinopolului Sfântul Ioan Damaschin Imnografi de limba greacă Sfântul Roman Melodul Sfântul Andrei Criteanul Scriitori de limbă latină Grigorie de Tours Grigorie cel Mare Isidor de Sevilla PARTEA a IV-a: FECIOARA MARIA ÎN SPIRITUALITATEA PATRISTICA (SEC. I-VIII) Cultul Fecioarei Maria Cultul Maicii Domnului ca unitate a Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii Cântări şi rugăciuni adresate Maicii Domnului Sărbătorile închinate Maicii Domnului Cultul Fecioarei Maria în perioada crizei iconoclaste (725-843) Imnul Acatist

Download: Click for download attached file: Pr. Adrian DINU - Maica Domnului in teologia Sfintilor Parinti

Category: Carti

Added: Apr 9, 2010

Vizualizari: 386

Maica Domnului
Maica Domnului
Ne găsiți pe:
Sfinții zilei
Căutare