Maica Domnului
Maica Domnului
Ne găsiți pe:
Acatistul Buneivestiri


Acatistul Buneivestiri

 

Buna Vestire adusa de Arhanghelul Gavriil Fecioarei Maria !

 

(25 martie)

 

Dupa obianuitul inceput, se zic:


Condacul 1, glasul al 8-lea

Aparatoare Doamna, pentru biruinta, multumiri, izbavindu-ne din nevoi, aducem tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi, robii tai. Ci, ca ceea ce ai stapinire nebiruita, slobozeate-ne din toate nevoile, ca sa strigam tie: Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Icosul 1

Ingerul cel mai intiistatator, din cer a fost trimis sa zica Nascatoarei de Dumnezeu: Bucura-te! Ai impreuna cu glasul cel netrupesc, vazindu-Te pe Tine, Doamne, intrupat, s-a spaimintat ai a stat, strigat catre dinsa unele ca acestea:
Bucura-te, cea prin care rasare bucuria;
Bucura-te, cea prin care piere blestemul;
Bucura-te, chemarea lui Adam celui cazut;
Bucura-te, izbavirea lacrimilor Evei;
Bucura-te, inaltime, intru care anevoie se suie gindurile omeneati;
Bucura-te, adincime, care nu te poti vedea lesne cu ochii ingereati;
Bucura-te, ca eati scaun Imparatului;
Bucura-te, ca porti pe Cel ce poarta toate;
Bucura-te, steaua, care arati Soarele;
Bucura-te, pintecele dumnezeieatii intrupari;
Bucura-te, cea prin care se innoieate faptura;
Bucura-te, cea prin care prunc se face Facatorul;
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 2-lea

Vazindu-se pe sine Sfinta intru curatie, a zis lui Gavriil cu indraznire: glasul tau preamarit se arata a fi cu anevoie primit sufletului meu; cum vesteati mie naatere cu zamislire fara saminta, strigind: Aliluia?


Icosul al 2-lea

Intelesul cel greu de patruns cautind Fecioara sa-L inteleaga, a strigat catre cel ce slujea: Din pintece curat, cum este cu putinta sa se nasca fiu, spune-mi? Iar el a zis catre ea, cu frica, strigind aaa:
Bucura-te, tainuitoarea sfatului celui nespus;
Bucura-te, incredintarea celor ce au trebuinta de tacere;
Bucura-te, incepatura minunilor lui Hristos;
Bucura-te, capul poruncilor Lui;
Bucura-te, scara cerului, pe care S-a pogorit Dumnezeu;
Bucura-te, pod, care treci la cer pe cei de pe pamint;
Bucura-te, minune, care de ingeri eati mult slavita;
Bucura-te, ceea ce eati rana de mult plins a diavolilor;
Bucura-te, ceea ce ai nascut lumina cea neapusa;
Bucura-te, ceea ce n-ai invatat pe nici unul in ce chip a fost;
Bucura-te, ceea ce coviraeati mintea celor intelepti;
Bucura-te, ceea ce luminezi gindurile celor credincioai;
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 3-lea

Puterea Celui de sus a umbrit atunci, spre zamislire, pe ceea ce nu atia de nunta, ai pintecele ei cel cu buna roada, ca o tarina dulce, l-a aratat tuturor celor ce vor sa secere mintuire, cind vor striga aaa: Aliluia!


Icosul al 3-lea

Avind Fecioara primit in pintece pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta; iar pruncul aceleia, indata cunoscind inchinarea ei, s-a bucurat, ai cu saltarile in pintece, ca prin niate cintari, a strigat catre Nascatoarea de Dumnezeu:
Bucura-te, vita mladitei celei neveatejite;
Bucura-te, ciatigarea rodului celui fara de moarte;
Bucura-te, ceea ce ai lucrat pe Lucratorul cel iubitor de oameni;
Bucura-te, ceea ce ai nascut pe Saditorul vietii noastre;
Bucura-te, brazda, care ai crescut inmultirea milelor;
Bucura-te, masa, care porti indestularea milostivilor;
Bucura-te, ceea ce infloreati raiul desfatarii;
Bucura-te, ceea ce gateati adapostire sufletelor;
Bucura-te, tamiia rugaciunii celei primite;
Bucura-te, curatia a toata lumea;
Bucura-te, voia cea buna a lui Dumnezeu catre noi, cei muritori;
Bucura-te, indraznirea celor muritori catre Dumnezeu;
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 4-lea

Vifor de ginduri necuviincioase avind in sine, inteleptul Iosif s-a tulburat, uitindu-se spre tine cea neamestecata cu nunta, gindind ca eati furata de nunta, ceea eati fara de prihana; iar daca a cunoscut ca zamislirea ta este de la Duhul Sfint, a zis: Aliluia!


Icosul al 4-lea

Au auzit pastorii pe ingeri laudind venirea lui Hristos in trup ai, alergind ca la un pastor, L-au vazut pe Acesta ca pe un Miel fara de prihana in bratele Mariei, pe care laudind-o au zis:
Bucura-te, Maica Mielului ai a Pastorului;
Bucura-te, staulul oilor cuvintatoare;
Bucura-te, ceea ce eati muncire pentru vrajmaaii cei nevazuti;
Bucura-te, ceea ce deschizi uaile raiului;
Bucura-te, ca cele cereati se bucura cu cele paminteati;
Bucura-te, ca cele paminteati dantuiesc impreuna cu cele cereati;
Bucura-te, gura Apostolilor cea fara de tacere;
Bucura-te, indraznirea cea nebiruita a purtatorilor de chinuri;
Bucura-te, temeiul cel tare al credintei;
Bucura-te, cunoatinta harului cea luminoasa;
Bucura-te, cea prin care s-a golit iadul;
Bucura-te, cea prin care noi ne-am imbracat cu slava;
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 5-lea

Steaua cea cu dumnezeiasca mergere vazind-o magii, au mers pe urma luminii ei; ai, tinind-o ca pe o faclie, cu dinsa cautau pe Imparatul cel tare; ai, ajungind pe Cel neajuns, s-au bucurat strigindu-I: Aliluia!


Icosul al 5-lea

Au vazut pruncii haldeilor in miinile Fecioarei pe Cel ce a zidit pe oameni cu mina; ai, cunoscindu-L a fi Stapin, macar de a ai luat chip de rob, s-au grabit cu daruri a-I sluji Lui ai a striga celei binecuvintate:
Bucura-te, Maica stelei celei neapuse;
Bucura-te, raza zilei celei de taina;
Bucura-te, ceea ce ai stins cuptorul inaelaciunii;
Bucura-te, ceea ce luminezi pe tainuitorii Treimii;
Bucura-te, ceea ce ai lepadat dintru dregatorie pe tiranul cel fara de omenie;
Bucura-te, ceea ce ai aratat pe Domnul Hristos iubitorul de oameni;
Bucura-te, ceea ce ne-ai izbavit din slujirea cea idoleasca;
Bucura-te, ceea ce ne curateati de lucrurile cele intinate;
Bucura-te, ceea ce ai stins inchinaciunea focului;
Bucura-te, ceea ce ne-ai izbavit de vapaia patimilor;
Bucura-te, indreptatoarea intelepciunii celor credincioai;
Bucura-te, veselia tuturor neamurilor;
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 6-lea

Vestitori purtatori de Dumnezeu facindu-se magii, s-au intors in Babilon, saviraind proorocia Ta; ai, marturisindu-Te pe Tine, Hristoase, tuturor au lasat pe Irod ca pe un mincinos, ca nu atia sa cinte: Aliluia!


Icosul al 6-lea

Stralucind Tu in Egipt lumina adevarului, ai izgonit intunericul minciunii; ca idolii lui, Mintuitorule, nerabdind taria Ta, au cazut; iar cei ce s-au izbavit de dinaii strigau catre Nascatoarea de Dumnezeu:
Bucura-te, indreptarea oamenilor;
Bucura-te, caderea diavolilor;
Bucura-te, ceea ce ai calcat ratacirea inaelaciunii;
Bucura-te, ceea ce ai vadit inaelaciunea idoleasca;
Bucura-te, mare, care ai inecat pe faraonul cel netrupesc;
Bucura-te, piatra, care ai adapat pe cei insetati de viata;
Bucura-te, stilp de foc, care povatuieati pe cei dintru intuneric;
Bucura-te, acoperamintul lumii, cel mai lat decit norul;
Bucura-te, hrana cea in loc de mana;
Bucura-te, slujitoarea desfatarii celei sfinte;
Bucura-te, pamintul fagaduintei;
Bucura-te, cea dintru care curge miere ai lapte;
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 7-lea

Vrind Simeon sa se mute din acest veac inaelator de acum, Te-ai dat lui ca un prunc, dar Te-ai facut cunoscut lui ai ca Dumnezeu desavirait; pentru aceea s-a mirat de intelepciunea Ta cea nespusa, strigind: Aliluia!


Icosul al 7-lea

Aratat-a faptura noua, aratindu-Se Facatorul noua, celor ce sintem facuti de Dinsul, rasarind din pintecele cel fara de saminta ai pazindu-l intreg, precum a fost, ca, vazind minunea, sa o laudam pe dinsa, strigind:
Bucura-te, floarea nestricaciunii;
Bucura-te, cununa infrinarii;
Bucura-te, ceea ce ai stralucit chipul invierii;
Bucura-te, ceea ce ai aratat viata ingereasca;
Bucura-te, pomul cel cu luminoasa roada, din care se hranesc credincioaii;
Bucura-te, copacul cel infrunzit cu buna umbra, sub care multi se acopera;
Bucura-te, ceea ce ai purtat in pintece pe Povatuitorul celor rataciti;
Bucura-te, ceea ce ai nascut pe Izbavitorul celor robiti;
Bucura-te, imblinzirea Judecatorului celui drept;
Bucura-te, iertarea a multor greaiti;
Bucura-te, haina celor goi de indrazneala;
Bucura-te, dragostea care biruieate toata dorirea;
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 8-lea

Vazind naatere straina sa ne instrainam din lume, mutindu-ne mintea la cer; ca pentru aceasta Dumnezeu cel preainalt pe pamint S-a aratat om plecat, vrind sa traga la inaltime pe cei ce striga Lui: Aliluia!


Icosul al 8-lea

Cu totul a fost intre cei de jos, iar de cei de sus, nicicum nu S-a departat Cuvintul cel necuprins; ca dumnezeiasca pogorire a fost, iar nu mutare din loc, ai naatere din Fecioara primitoare de Dumnezeu, care aude acestea:
Bucura-te, incaperea lui Dumnezeu celui neincaput;
Bucura-te, uaa tainei celei de cinste;
Bucura-te, auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioai;
Bucura-te, lauda cea fara de indoire a celor credincioai;
Bucura-te, caruta cea preasfinta a Celui ce este pe heruvimi;
Bucura-te, salaaul cel preaslavit al Celui ce este pe serafimi;
Bucura-te, cea care ai adunat cele potrivnice intru una;
Bucura-te, ceea ce ai impreunat fecioria ai naaterea;
Bucura-te, cea prin care s-a dezlegat calcarea poruncii;
Bucura-te, cea prin care s-a deschis raiul;
Bucura-te, cheia imparatiei lui Hristos;
Bucura-te, nadejdea bunatatilor celor veanice;
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 9-lea

Toata firea ingereasca s-a minunat de lucrul cel mare al intruparii Tale; ca pe Cel neapropiat, ca Dumnezeu, L-a vazut om apropiat tuturor, petrecind impreuna cu noi ai auzind de la toti: Aliluia!


Icosul al 9-lea

Pe ritorii cei mult vorbitori ii vedem tacind ca niate peati fara de glas, despre tine, Nascatoare de Dumnezeu; ca nu se pricep sa spuna in ce chip ai fecioara ai ramas ai ai putut naate. Iar noi, minunindu-ne de o minune ca aceasta, cu credinta strigam:
Bucura-te, salaaul Intelepciunii lui Dumnezeu;
Bucura-te, comoara rinduielii Lui;
Bucura-te, ceea ce arati pe filosofi neintelepti;
Bucura-te, ceea ce ai vadit pe cei meateri la cuvint a fi necuvintatori;
Bucura-te, ca au innebunit intrebatorii cei cumpliti;
Bucura-te, ca s-au vestejit facatorii de basme;
Bucura-te, ceea ce ai rupt vorbele cele incurcate ale atenienilor;
Bucura-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor;
Bucura-te, ceea ce ne-ai tras din adincul necunoatintei;
Bucura-te, ceea ce pe multi i-ai luminat la minte;
Bucura-te, corabia celor ce vor sa se mintuiasca;
Bucura-te, limanul celor ce umbla cu corabiile acestei vieti;
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 10-lea

Vrind sa mintuiasca lumea, Impodobitorul tuturor a venit la ea, aaa cum Insuai fagaduise; ai, pastor fiind, ca Dumnezeu, pentru noi S-a aratat om ca noi; caci cu asemanarea chemind pe cel asemenea, ca un Dumnezeu, aude: Aliluia!


Icosul al 10-lea

Zid eati fecioarelor, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ai tuturor celor ce alearga la tine; ca Facatorul cerului ai al pamintului te-a gatit pe tine, Curata, salaaluindu-Se in pintecele tau ai invatind pe toti sa strige:
Bucura-te, turnul fecioriei;
Bucura-te, uaa mintuirii;
Bucura-te, incepatoarea prefacerii celei intelegatoare;
Bucura-te, datatoarea bunatatii celei dumnezeieati;
Bucura-te, ca tu ai innoit pe cei zamisliti cu ruainea;
Bucura-te, ca tu ai invatat pe cei furati de minte;
Bucura-te, ceea ce ai stricat pe stricatorul gindurilor;
Bucura-te, ceea ce ai nascut pe Semanatorul curatiei;
Bucura-te, camara nuntii celei fara de saminta;
Bucura-te, ceea ce ai impreunat cu Domnul pe cei credincioai;
Bucura-te, ceea ce intre fecioare singura ai fost buna hranitoare de prunc;
Bucura-te, camara cea impodobita a sufletelor sfintilor;
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 11-lea

Imparate sfinte, de Ti-am aduce cintari ai psalmi la numar intocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, caci se biruieate toata cintarea care se indreapta catre multimea milelor Tale celor multe, pe care le-ai dat celor ce-Ti striga Tie: Aliluia!


Icosul al 11-lea

Faclie primitoare de lumina, aratata celor ce sint intru intuneric, o vedem pe Preasfinta Fecioara; ca, aprinzind in sine Focul cel netrupesc, indrepteaza spre cunoatinta cea dumnezeiasca pe toti, ai lumineaza mintea cu raza ai cu chemarea se cinsteate cu acestea:
Bucura-te, raza Soarelui celui intelegator;
Bucura-te, raza Luminii celei neapuse;
Bucura-te, fulgerul care luminezi sufletele;
Bucura-te ceea ce ingrozeati pe vrajmaai ca un tunet;
Bucura-te, ca dintru tine a rasarit stralucirea cea cu multa lumina;
Bucura-te, ca ai izvorit riul care curge cu ape multe;
Bucura-te, ceea ce ai zugravit chipul colimvitrei;
Bucura-te, ceea ce curateati intinaciunea pacatului;
Bucura-te, baie, care speli conatiinta;
Bucura-te, paharul, care dregi bucuria;
Bucura-te, mireasma mirosului celui bun al lui Hristos;
Bucura-te, viata veseliei celei de taina;
Bucura-te, mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 12-lea

Vrind sa dea har datoriilor celor de demult, dezlegatorul tuturor datoriilor omeneati a venit singur la cei ce se departasera de harul Lui, ai, spargind zapisul, aude de la toti: Aliluia!


Icosul al 12-lea

Cintind naaterea ta, te laudam toti, ca pe o Biserica insufletita, Nascatoare de Dumnezeu; ca, locuind in pintecele tau, Domnul, Care tine toate cu mina, a sfintit, a slavit ai a invatat pe toti sa strige catre tine:
Bucura-te, locaaul lui Dumnezeu-Cuvintul;
Bucura-te, sfinta, ceea ce eati mai mare decit sfintii;
Bucura-te, chivot poleit cu Duhul;
Bucura-te, comoara vietii cea neimputinata;
Bucura-te, coroana cea scumpa a imparatilor celor credincioai;
Bucura-te, lauda cea de cinste a preotilor celor cuvioai;
Bucura-te, stilpul Bisericii cel neclintit;
Bucura-te, zidul imparatiei cel nebiruit;
Bucura-te, cea prin care se inalta biruintele;
Bucura-te, cea prin care cad vrajmaaii;
Bucura-te, tamaduirea trupului meu;
Bucura-te, izbavirea sufletului meu;
Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara!


Condacul al 13-lea

O, Maica prealaudata, care ai nascut pe Cuvintul, Cel ce este mai sfint decit toti sfintii, primind acest dar de acum, izbaveate de toata ispita ai scoate din munca ce va sa fie, pe toti cei ce-ti cinta: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)

Dupa aceasta se zice iaraai Icosul intii: Ingerul cel mai intiistatator... ai Condacul intii: Aparatoare Doamna... ai apoi aceasta


Rugaciune catre Preasfinta Nascatoare de Dumnezeu

Preacurata Doamna, Stapina de Dumnezeu Nascatoare Fecioara, care poti face tot binele, primeate aceste daruri, care se cuvin numai tie, de la noi, nevrednicii robii tai, ceea ce eati aleasa din toate neamurile, ai te-ai aratat mai inalta decit toate fapturile cereati ai paminteati. Caci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor; ai prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu, ai ne-am invrednicit Sfintului Lui Trup ai Preacuratului Lui Singe. Pentru aceea fericita eati intru neamurile neamurilor, ceea ce eati de Dumnezeu fericita, mai luminata decit Heruvimii ai mai cinstita decit Serafimii fiind.


Ai acum, Preasfinta Stapina de Dumnezeu Nascatoare Fecioara intru tot cintata, nu inceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tai, ca sa ne izbavim de tot sfatul celui inaelator, ai de toata primejdia ai sa fim paziti nevatamati de toata lovirea cea inveninata a diavolului; ci pina la sfirait cu rugaciunile tale, pazeate-ne pe noi neosinditi. Ca intru paza ai cu ajutorul tau fiind mintuiti, slava, lauda, multumita ai inchinaciune, pentru toate sa inaltam unuia in Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum ai pururea ai in vecii vecilor. Amin.

Categoria: Rugaciuni

Vizualizari: 973

Sfinții zilei
Căutare